II República i Guerra Civil


 • Grupo de Sanidad Militar del C.E. de Operaciones de Galicia. Militars i soldats morts durant la Guerra Civil a Morella (abril-juny 1938) [...]
  Francesc-Xavier Duarte Martínez i Juan Luis Porcar Orihuela

 • Documents de la Guerra Civil i la repressió a Traiguera (PDF) [...]
  Vicent Sanz

 • 23 de març del 1937. El primer bombardeig a Castelló [...]
  Maribel Peris

 • Noves aportacions a la quantificació de les víctimes dels bombardejos a la ciutat de Castelló durant la Guerra Civil [...]
  Juan Luis Porcar

 • Primer "cementeri civil" de la ciutat de Castelló (abril 2016, publicat a la revista Ribalta) (PDF) [...]
  Queta Ródenas Simón

 • El poeta Bernat Artola i la Memòria Històrica [...]
  Lluís Meseguer

 • Batallón de voluntarios número 17 "Casas Sala" (PDF) [...]
  Carlos Mallench Sanz

 • L'any 1938 a Onda [...]
  Ximo Huguet Lecha

 • Joaquin Gresa, mestre de la república [...]
  Juan Luis Porcar Orihuela

 • La Columna Casas Sala, Memòria Històrica de Castelló [...]
  Juan Luis Porcar Orihuela

 • La traición de La Puebla [...]
  José Ramón Carbonell i Juan Luis Porcar Orihuela

 • Nuevas aportaciones sobre la guerra civil en la provincia de Teruel a través de la prensa valenciana (julio-agosto de 1936) [...]
  José Ramón Sanchis Alfonso

 • Manuel Eixea Vilar, un militar al servei de la constitució i la república (PDF) [...]
  Vicent Gil Vicent

 • Rossell: República i Guerra Civil [...]
  Ferran Grau Verge

 • El Hospital Provincial y la Clínica Militar 1936-1938 [...]
  José A. Aparici Gallart

 • Biografies obreres [...]Franquisme i Repressió


 • Muertes y suicidios de los olvidados (Ocurridos en Castellón y provincia) Entre los años 1942 y 1960: Sumarios de la Audiencia Provincial de Castellón (gener 2019) (PDF) [...]
  Emilio Llobat Gallego

 • La memòria històrica del Franquisme (juliol 2018) [...]
  Queta Ródenas

 • L'Alcora. Víctimes mortals de la Guerra Civil pe accions bèl·liques al terme municipal i trasllat al "Valle de los Caídos" [...]
  Juan Luis Porcar i Dolors Domingo

 • Alumnos del Instituto represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo (octubre 2016) [...]
  F. Mezquita Broch

 • Els expedients de responsabilitats polítiques Traiguera (2011) (PDF) [...]
  Vicent Sanz Arnau

 • Soldados marroquíes enterrados en la ciudad de Castellón y provincia durante la Guerra Civil (maig 2016, publicat també a www.aulamilitar.com) (PDF) [...]
  Queta Ródenas

 • El primer crimen de Estado de la monarquía franquista [...]
  Josep Miralles Climent

 • Acciones armadas del carlismo contra la dictadura franquista: los grupos de acción carlista (GAC) [...]
  Josep Miralles Climent

 • Federico Roca Miquel (1891-1939). Estudio del sumarísimo de urgencia (PDF) [...]
  Federico Canelles Roca

 • Arxius de Castelló: fonts històriques per a la recerca de la Guerra Civil i l'Exili [...]
  Juan Luis Porcar i Francesc Mezquita

 • Castello després de la victòria [...]
  Joan Miquel Palomar

 • Maquis, repressió i ley de fugas : els crims silenciats de Benassal [...]
  Raül González Devís

 • Remembranza: Juan Bautista Bellido Tirado. Médico y decano del Hospital Provincial de Castellón [...]
  Juan Bautista Bellido Blasco

 • Mort i repressió franquista a Borriana [...]
  Juan Luis Porcar I teresa armengot

 • Distinción social y franquismo: la dicotomía "vencedor/vencido" (PDF) [...]
  Fernando Ampudia de Haro

 • Repressió durant la conjuntura guerrillera [...]
  Raül González Devís

 • Los artistas españoles del éxodo y el llanto bajo el techo azteca (PDF) [...]
  Miguel Cabañas Bravo

 • La repressió franquista a Castelló. Els polítics castellonencs [...]
  Joan Miquel Palomar

 • Trencant els murs: el món penitenciari de Castelló a partir de l'estudi de l'Arxiu de la Presó [...]
  Juan Luis Porcar i Teresa Armengot

 • Repressió franquista a Cabanes [...]
  Carles Mulet i Garcia

 • La destrucción del orden republicano [...]
  Carlos Jiménez Villarejo

 • Repressió franquista a Almassora [...]
  Juan Luis Porcar

 • Els userans de Mauthausen [...]
  Aureli Branchadell López

 • Repressió econòmica a Castelló [...]
  Juan Luis Porcar

 • Serrano Súñer i Castelló [...]
  Joan Miquel Palomar

 • El valencià a Castelló durant el primer franquisme [...]
  Altrecastelló

 • La memòria del franquisme a Castelló [...]
  Ferran Archiles i Maria Folch

Inici