Soldats morts a l'Hospital Militar de Vistabella
i soterrats al cementiri de la localitat

Juan Luis Porcar

Un total de 37 soldats morts a l'Hospital Militar instal·lat a la localitat amb motius de la proximitat del front de batalla durant els mesos de maig, juny i juliol de 1938. Entre les victimes mortals comptabilitzem 34 militars d'unitats de l'exércit franquista i 3 presoners de l'exércit republicà. En observacions s'ha anotat literalment la informació que apareix al llibre de defuncions referent a la unitat militat de la qual formava part el soldat quan es coneixia o si era presoner republicà.

Nom Data defunció Procedència Observacions
Alcalde Arcos, Benito 1938/06/07 Sargent Bat 2º San Marcial.
González Rodes, José 1938/06/07
López Rodríguez, Cirilo 1938/06/07 2ª Bandera Falange Navarrra.
Martínez Martínez, Fidel 1938/06/07 5ª Legión.
Ramón Gabilondo, José 1938/06/07 Alferez 3ª Alhucemas.
Burón Herrero, Marcelino 1938/06/08 7ª Bandera Tercio 27 Compañia
Fábregas Codina, José 1938/06/09 5º Tabor Alhucemas
Goicoechea, Pedro 1938/06/11 3er Batallón Arapiles
León Gómez, José 1938/06/11 Cabo 7º Tabor de Larache
Santana Márquez, José 1938/06/11 3er Batallón Arapiles
Alvarez Alvarez, Benigno 1938/06/12 5ª Bandera Tercio 820 Compañía
Esperón Ramos, José 1938/06/12 FET JONS Navrarra
Ferré Ferré, José 1938/06/12 8º Batallón América 2ª Compañía
Gairin Falceto, José 1938/06/12 Prisionero "enemigo"
Benito Encajo, Gerardo 1938/06/13 2ºBatallón San Marcial 9ª Compañía Sargento
Hernández Escala, Alfonso 1938/06/13 2ªBandera FET JONS Castilla Bat. Ametralladoras
Lascaray Otermen, Miguel 1938/06/13 3er Batallón Arapiles 1ª Compañía
Ugarte Pinedo, Manuel 1938/06/13 2ªBandera FET JONS Navarra 1ª Compañía
Sisquinteiro, Manuel 1938/06/14 7ª Bandera del Tercio
Vasmediano Mateo, Francisco 1938/06/14 2ª Bandera de FET JONS
Longares Salvador, Mariano 1938/06/16 7ª Bandera del Tercio 27 Compañía
Ojeda Fernández, Francisco 1938/06/16 3ª Bandera Legión 1ª Compañía
Vélez Aparicio, Basilio 1938/06/16 3er Batallón 7º Regimiento 1ª Compañía
De los Rios Cuesta, Felipe 1938/06/17 Bilbao 2ºBatallón San Marcial 7ª Compañía
Torregrosa Rubi, José 1938/06/17 Prisionero "enemigo"
Elia Oreay, Joaquin 1938/06/18 9º Batallón América 2ª Compañía
Peris Artigas, Juan 1938/06/18 Castelló Prisionero "enemigo"
Soldat 4938 1938/06/18 7ª Tabor Mehal del Rif
Veiga Leivas, Francisco 1938/06/18 194 Batallón Regimiento Zaragoza 2ª Compañía
Fernández Brito, Juan José 1938/06/19 7º Tabor Larache
Méndez Simón, Manuel 1938/06/19 5º Tabor Ceuta
Pombo Casal, Ambrosio 1938/06/19 193 Batallón Regimiento Ceuta
Valencia Suagasti, Silvestre 1938/06/20 Sargento 1er Batallón Arapiles 4ª Compañía
Morales Pérez, Antonio 1938/06/22 5ª Bandera Tercio 17ª Compañía
Borrego Burgo, Ramón 1938/06/24 4ª Bandera del Tercio
Castro Pol, Severiano 1938/06/25 193 Batallón Regimiento Mérida
Ramos Alonso, Manuel 1938/07/30 Soldado del 4º---del Tercio